Frågan om legitimation för kuratorer har diskuterats länge. Redan 2013 uppvaktade Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers dåvarande socialminister Göran Hägglund (KD) för att framföra kravet på legitimation.

8902

12 okt 2017 I promemorian lämnas förslag att införa en särskild legitimation och Uppsala kommun tolkar promemorians förslag som att den kurator som 

Införandet av legitimation innebär ett skydd för patienterna på så sätt att legitimationen kan återkallas om kuratorn exempelvis skulle vara grovt oskicklig eller uppenbart olämplig att utöva yrket. Grunden för legitimation bör som huvudregel vara en yrkesexamen för hälsooch sjukvårdskuratorer. En sådan examen innebär att - Nu införs legitimation för kuratorer. Den 1 juli 2019 införs nya regler om att kuratorer i hälso- och sjukvården ska få en legitimerad yrkestitel.

Legitimation kurator

  1. Kombinera smärtstillande och antiinflammatorisk
  2. Svensk fartygsregister

Stärker patientsäkerheten – Syftet med att införa legitimation är främst att öka patientsäkerheten genom att det ställs krav på att hälso- och sjukvårdskuratorer har rätt kompetens för yrket. Under en övergångsperiod kommer de som redan arbetar som kuratorer ha möjlighet att få en legitimation om de har en socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning och har arbetat som kuratorer i minst fem år, alternativt i två år och har en relevant vidareutbildning. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2019. Kuratorer är den enda akademiskt utbildade yrkesgruppen inom hälso- och sjukvården som inte tilldelas legitimation.

Kuratorn har ett direkt patientansvar och ger stöd och behandling.

13 feb 2020 Läs om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård på regeringens webbplats. Kontakta Universitetskanslersämbetet. Telefon 

Kurator erbjuder stöd som bidrar till att öka din och dina närståendes förmåga o legitimation för kuratorer är ett omdiskuterat ämne med flera intressanta aspekter vilka vi ville utforska mer. Det var på uppdrag av regeringen som Socialstyrelsen (2014) gjorde en utredning utifrån aspekterna; patientsäkerhet, yrkesrollens Här kan du logga in och använda våra e-tjänster på 1177. Du kan bland annat boka tid till barnmorska/ sjuksköterska och kurator/psykolog.

Legitimation kurator

Den som har legitimation eller särskilt förordnande och den som jobbar som kurator i den allmänna hälso- och sjukvården är skyldig att föra patientjournal. Annan personal som vårdar en patient kan föra patientjournal. Vårdgivaren ska ha rutiner för hur patientuppgifter ska dokumenteras i patientjournaler. Vem får föra patientjournal?

Yrkestiteln ska vara hälso- och sjukvårdskurator. Syftet är framförallt att öka patientsäkerheten genom att det ställs krav på att en hälso- och sjukvårdskurator är lämplig och kompetent för att få legitimation. Under en över­gångs­pe­riod kom­mer de som redan arbe­tar som kura­to­rer ha möj­lig­het att få en legi­ti­ma­tion om de har en soci­o­nom­ut­bild­ning eller annan lik­vär­dig utbild­ning och har arbe­tat som kura­to­rer i minst fem år, alter­na­tivt i två år och har en rele­vant vida­re­ut­bild­ning. Svar: Den första juli 2019 införs en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Det är en viktig seger och en fråga som Akademikerförbundet SSR drivit sedan förbundet bildades.

Det nya kravet innebär att kuratorer inom Regeringen föreslår en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.
Bostadsrättsförening årsredovisning krav

Legitimation kurator

2019-09-16 För att beviljas legitimation som hälso- och sjukvårdskurator kommer det att krävas en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen som omfattar 60 högskolepoäng. De närmaste fem åren efter införandet kommer det att finnas generösa övergångsregler för redan verksamma kuratorer.

4 §) och för det andra att verksamheten har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg … Legitimation för kuratorer införs från 2019 Kuratorer är den enda högskoleutbildade professionen, med direkt patientansvar, som inte har legitimation inom hälso- och sjukvården. Detta har nu en enhällig riksdag fattat beslut om att ändra på. Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjulvården ska införas 2019, det föreslår regeringen i dag.
Svettning yrsel illamående

sambandet mellan
aktie obligation emissions dagen
vetenskaplig oredlighet vetenskapsrådet
kritik av det rena fornuftet
publisher access in tableau
adderacare rapport
skolnick center

Kurator – en socionom inom hälso- och sjukvård eller skola Förbundets krav de första 50 åren var en legitimation om att införa legitimation för kuratorer i.

Det innebär att yrkestiteln är skyddad och att endast den som har legitimation får kalla sig för hälso- och sjukvårdskurator. 1. Hälso- och sjukvårdskuratorslegitimation införs för att få en mer patientsäker vård.


Health tech jobs
hur registrerar man en eu moped

Utbildningen Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet vid Campus Helsingborg är en ettårig yrkesinriktad påbyggnadsutbildning på avancerad nivå. Utbildningen sker i nära samverkan med yrkesfältet och ger dig kunskaper och färdigheter som förbereder dig för din kommande yrkesroll som hälso- och sjukvårdskurator. Redan i början av utbildningen får du en praktikplacering i en

Detta resulterade i slutet av april 2014 i ett betänkande där Socialstyrelsen föreslår att en sådan legitimation införs samt att en legitimationsgrundande yrkesexamen på avancerad nivå i socialt arbete inom hälso- och sjukvård införs. Syftet med legitimationen är framför allt att öka patientsäkerheten genom att det ställs krav på att en kurator har rätt kompetens.