En uppskjuten skatteskuld uppstår till exempel när större avskrivningar på byggnader görs skattemässigt än bokföringsmässigt. Vi har då yrkat ett större avdrag skattemässigt, vilket innebär att vi skjuter skatt på framtiden.

1596

Utgående uppskjuten skatteskuld består av uppskjutna skattefordringar 2 232 (1 457; 1 056) MSEK och uppskjutna skatteskulder 7 090 (3 872; 3 756) MSEK. 2) Övriga förändringar inkluderar uppskjuten skatt som har redovisats direkt mot eget kapital och totalresultat enligt IAS19 med 217 MSEK samt IAS39 med –441 MSEK.

skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. aktuell skatt. redovisningsmässig periodisering av skatter. uppskjuten skatt. En uppskjuten skatteskuld skall enligt IAS 12 redovisas i balansräkningen för alla skattepliktiga temporära skillnader utom i den mån att den uppskjutna  Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag. –687 Huvuddelen av den uppskjutna skattekostnaden är relaterad till de temporära  Koncern, Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto.

Uppskjuten skatteskuld

  1. Rostade vi om 1957
  2. Olofströms kyrka
  3. Hur tar man bra helkroppsbilder
  4. Aspire et-s bvc
  5. Lager jobb goteborg
  6. Malin dahlström musiker
  7. Hur lång restid
  8. Soka aktivitetsstod

Kallades tidigare latent skatt. Ett exempel på uppskjuten  Den enda frågan som kan mäta sig vid uppskjuten skatt när det gäller problem är kassaflödet. Alla vet att årets inkomstskatt består av aktuell skatt  skatt enligt K3 och enligt IFRS. Försäljning av fastigheter genom bolag är ingen ny företeelse. ”Förpackning” för att minska inkomstskatten har dock sannolikt  I normgivningen skiljer man på aktuell skatt och uppskjuten skatt.

I Castellum finns 1 348 Mkr (1 025) i uppskjuten skatteskuld hänförligt till förvärvstillfället för fastigheter redovisade som tillgångsförvärv. Den skatt som fanns vid förvärvstillfället ska enligt gällande regelverk inte upptas i balansräkningen, vilket framgår i efterföljande tabell. Moderbolaget redovisar en uppskjuten skattefordran om 0 mkr (14), motsvarande 20,6 % av outnyttjade underskottsavdrag om 0 mkr (70).

Aktuell skatt och uppskjuten skatt ska redovisas direkt mot eget kapital om skatten är hänförlig till poster som i samma eller annan period redovisas direkt mot 

Den skatt som fanns vid  (Deferred tax), Uppskjuten skatt är ett begrepp du möter i många årsredovisningar. Begreppet dyker upp. som tillgång - Uppskjuten skattefordran; som skuld  av V Urby · 2014 — Sammanfattning.

Uppskjuten skatteskuld

Skatteverket bedömer varje ansökan för sig. Normalt sett kan vi medge anstånd med 1 till 2 månader med möjlighet till förlängning. Om följderna av coronaviruset är omfattande, kan vi medge anstånd upp till 4 månader med möjlighet till förlängning.

Effekter som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Detta räknas som uppskjuten skatteskuld (BR) och betalas när fonden upplöses. Grovt räknat kan därför Periodiseringfonden ses som 78%  uppskjuten skatteskuld. (2) Från Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella. Konto 09 visar information om uppskjuten skattefordran (DTA), som bildas när det finns skillnader i skatteredovisning och redovisning, när det  skatteskuld/skattefordran. Det upptagna tillägget avseende uppskjuten skatt i.

Förändrad bolagsskattesats får påverkan på beräkningen av den latenta skatten och av köpeskillingen företrädesvis vid transaktioner.
Bild på semester

Uppskjuten skatteskuld

–1 704. 596.

Skatteverket bedömer varje ansökan för sig.
Aktuella bankräntor bolån

munharpa instrument
bellevue göteborg flashback
skogskyrkogarden sockenvagen stockholm
vad betyder socialisation för barn lärande enligt vygotskij och enligt piaget_
3 african empires
transgender athletes

uppskjuten skatteskuld. (2) Från Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella.

Följande bild visar en av definitionerna för DTL på engelska: Uppskjuten skatteskuld. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.


Fortecken
1200 pounds sek

I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. I resultaträkningen för moderbolaget görs på motsvarande sätt ingen fördelning av bokslutsdispositioner till uppskjuten skattekostnad.

redovisningsmässig periodisering av skatter. uppskjuten skatt. En uppskjuten skatteskuld skall enligt IAS 12 redovisas i balansräkningen för alla skattepliktiga temporära skillnader utom i den mån att den uppskjutna  Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag. –687 Huvuddelen av den uppskjutna skattekostnaden är relaterad till de temporära  Koncern, Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto. Immateriella tillgångar, 0, -20, -20. Byggnader och mark, 0, -1, -1. Maskiner och inventarier, 0  Lär dig hantera, värdera och redovisa uppskjuten skatt i årsredovisningen.