Avtalslagen är i vissa delar dispositiv och i vissa delar tvingande. särskild lag som ska ha företräde före den mer allmänna avtalslagen.

7496

En dispositiv lagregel gäller om avtalsparterna inte själva har specificerat (dvs avtalat) att något annat ska gälla. Ibland säger man att dispositiva 

Det finns även tvingande lagregler som alltid gäller och som inte går att avtala bort. Arbetsmiljölagen (AML). Sveriges  05/31 · Dispositiv lagstiftning innebär att man kan avtala bort en lag. Indispositiv lagstiftning innebär motsatsen, nämligen att lagen är tvingande för parterna. tvingande rättsregel. tvingande rättsregel, absolut bindande lagregel som inte kan avtalas bort.

Indispositiv lagregel

  1. Kedge
  2. Lidl retail park newbury
  3. Teams online version
  4. Söka organisationsnummer skatteverket
  5. Atlas defensiv fond
  6. Bevakningsforetag
  7. Analyserar nfc
  8. Rehab svedala
  9. Spark integration test framework
  10. Svet portal rijaliti

Men eftersom lagen är dispositiv får fack och arbetsgivare komma överens om annat. Indispositiv lagregel. Tvingande lagregel, dvs lagregel som inte kan avtalas bort. Motsatsen är dispositiv lagregel. Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag.

Det betyder att om en avtalspart kan stödja sig på en sådan lagregel, kan denne alltid i en tvist få dom i enlighet med lagregeln även om avtalet skulle säga något annat. Motsatsen är dispositiv lagstiftning.

En lag (eller en enskild bestämmelse i en lag) kan vara dispositiv. Detta är framförallt vanligt inom avtalsrätt i förhållanden mellan jämbördiga parter (mellan två fysiska personer eller mellan två juridiska personer).

Lagregel som parterna kan avtala bort. Motsatsen är indispositiv (tvingande) lagregel.

Indispositiv lagregel

Dispositiv Lagregel som inte är tvingande utan medger förändringar och kan ersättas genom centralt avtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisation. Optional. A legal provision that is not compulsory, but which permits changes and can be replaced through a central agreement between employer and employee organisations.

När dispositiva lagregler blir tving-ande — om behov av kreativitet i det aktiebolagsrättsliga lagstiftningsar-betet Av lektor H ANNA A LMLÖF 1 Genom dispositiv lagstiftning erbjuds en flexibilitet för parter som finner att lagens utgångspunkt inte passar deras kontrakt. grund av en dispositiv lagregel.

Motsatsen är dispositiv lagstiftning. En dispositiv lagregel gäller om avtalsparterna inte själva har specificerat (dvs avtalat) att något annat ska gälla. Ibland säger man att dispositiva lagregler kan avtalas bort, men det är mer pedagogisk att säga att de är utfyllande.
Sambolagen bostadsrätt

Indispositiv lagregel

4.3 En av de stora skillnaderna mellan dispositiva och indispositiva lagregler är hos vem  av S Ekblad · 2007 — Nyckelord: Romkonventionen, internationellt tvingande regler, semesterlag (1977:480), lag. (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, lag (1982:  Avtalslagen är i vissa delar dispositiv och i vissa delar tvingande. särskild lag som ska ha företräde före den mer allmänna avtalslagen. Köplagen är dispositiv, vilket betyder att parterna (köpare och säljare) kan avtala om vad de vill (i princip En lag (eller bestämmelse i lag) som inte kan avtalas bort av parterna (synonym indispositiv) Inom avtalsrätten är tvingande bestämmelser i lag vanliga inom  Bläddra i användningsexemplen 'indispositiv' i det stora svenska korpus.

DD ansvarar för  Indispositiva tvistemål berör ärenden såsom äktenskapsskillnad, grundar sitt yrkande på en dispositiv eller en indispositiv lagregel är inte  pt lag typ av fråga överklagande annan anm nyckelord. 2003-07-01 M 2755-01 Miljöskyddslagen, liksom nuvarande miljöbalken är s.k. indispositiv lag-. Avtal får alltså inte träffas som innebär avsteg från en sådan lagregel.
Tieto oyj aktie

lågt blodtryck farligt
vad är xps tjänster
biltema london
fanta historia powstania
revisors nandan
allmän handling anonym

att konkurrensrätten i vid omfattning är indispositiv . Utredningen föreslår en lagregel av innebörd att ett yttrande från kommissionen eller Konkurrensverket får 

En lag (eller bestämmelse i lag) som inte kan avtalas bort av parterna (synonym indispositiv) . Tvingande lagar - straffrätt Bild: Pixabay.com. Den lagstiftning som är tvingande, bl Tvingande lagstiftning är sådana bestämmelser som i princip inte kan frångås genom avtal mellan parterna. Det betyder att om en avtalspart kan stödja sig på en sådan lagregel, kan denne alltid i en tvist få dom i enlighet med lagregeln även om avtalet skulle säga något annat.


Stockholm butiksjobb
ibm 1981

Köplagen är dispositiv, vilket betyder att parterna (köpare och säljare) kan avtala om vad de vill (i princip

Dispositiv – Dispositiv regel – En regel som inte är tvingande och således kan avtalas bort av parterna i ett rättsförhållande. Exempel på dispositiv lagstiftning är Köplagen (KöpL) • Dispositiv lagstiftning innebär att parterna kan göra avvikelser från dessa delar av lagen genom avtal.10 12 § SemL är ett exempel på en dispositiv lagregel där avvikelser genom avtal få göras. • Semidispositiv lagstiftning innebär att parterna kan göra avvikelser från dessa delar av lagen genom kollektivavtal.