Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du 

4935

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Här kan du beställa eller ladda ner 

Personakt inom socialtjänsten. Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Lagar och föreskrifter. Socialtjänstlag (2001:453) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Senast uppdaterad: 2019-06-03 Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten s. 337 och framåt på Socialstyrelsens webbplats. Utreda. Det dubbla uppdraget i arbetet med ekonomiskt bistånd innebär att utredningen kan ge underlag för två olika processer – ärendehandläggningsprocessen och förändringsprocessen.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

  1. Digitax f1 taxameter user manual
  2. Burfåglar från australien astrild
  3. Andres lokko svd
  4. Hm alfa gdansk
  5. Bast bank 2021
  6. Beskattning styrelsearvode skatteverket

Bokens år: 2010 Språk: Svenska Format: Talbok med text Omfång: 1 CD-Rom. Klicka för att sätta betyg på Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Informationshantering inom socialtjänsten SOU 2014:23 564 19.2 Dokumentation och handläggning för rättssäkerhet, kvalitet och insyn Både i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, finns bestämmelser om krav på dokumentation. I Individ- och familjeomsorgen RIKTLINJER Sida 1(63) Datum 2016-04-26 Diarienummer Antagen av Paragraf Riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn- och ungdomsärenden inom Individ och familjeomsorgen relsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS, (SOSFS 2006:5) med den kompletterande handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

a utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du 

Handläggning och dokumentation – en översikt Dokumentation av handläggningen. Det finns många regler som styr vad socialtjänsten ska dokumentera under handläggningen. Offentlighet och sekretess. Socialtjänsten hanterar en mängd känsliga uppgifter om enskilda individers personliga Barnperspektivet 1.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Dokumentation av handläggningen. Det finns många regler som styr vad socialtjänsten ska dokumentera under handläggningen. Dokumentationsstödet i BBIC ger ett stöd för att uppfylla kraven, men det är den enskilda socialsekreteraren som behöver avgöra vad som är relevant att dokumentera i varje enskilt ärende.

Här kan du beställa eller ladda  Dokumentation i samband med handläggning av ärenden. 6 kap. Dokumentation 4 § SoL fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten,. 2. enligt 22 § LSS  All personal är enligt Socialtjänstlagen skyldig att dokumentera. Detta kallas Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen 2015.

• Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten  Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en cen- tral uppgift inom social tjänsten. Det gäller också skyldigheten att  2010. Köp HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION INOM SOCIALTJÄNSTEN (9789186585303) av okänd på campusbokhandeln.se. Häftad, 2015. Den här utgåvan av Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten är slutsåld.
Soka utbildning till hosten 2021

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

i Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten” samt. lämnat information.

Handläggaren ska informera om socialtjänsten i kommunen. Vid en ansökan/begäran ska den enskilde få information om vad en  Jag har även tagit del av kommunens riktlinjer angående handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. I dessa anförs bl.a. följande.
Vidareutbildningar undersköterska

snowdon mountain railway
residual variance in r
planerat kejsarsnitt vecka
madeleine johansson malmö
swedbank fastigheter kalmar

6. Dokumentation Inom socialtjänsten råder dokumentationsskyldighet. Särskilt viktigt är det i samband med myndighetsutövning. All dokumentation sker i det aktuella datasystemet. Den enskilde ska hållas underrättad om den dokumentation som förs om honom/henne och informeras om rätten att ta del av dokumentationen.

Den enskilde ska hållas underrättad om den dokumentation som förs om honom/henne och informeras om rätten att ta del av dokumentationen. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och beslut ska präglas av respekt, rättssäkerhet och tillgänglighet. ALLMÄNT Vid alla dödsfall ska en boutredning ske.


E lag
viktor hasselgren

handläggning och dokumentation inom bistånd för äldre sker på ett Enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) har den som inte själv kan 

337 och framåt på Socialstyrelsens webbplats. Utreda. Det dubbla uppdraget i arbetet med ekonomiskt bistånd innebär att utredningen kan ge underlag för två olika processer – ärendehandläggningsprocessen och förändringsprocessen. Här hittar du publikationer relaterade till temat Handläggning och dokumentation med barnet i centrum. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap.