Vill du avveckla ditt bolag enkelt och kostnadseffektivt? Du får tillbaka de tillgångar som finns i bolaget genom att låta bolaget gå i frivillig likvidation.

7796

Likvidation innebär att bolaget upplöses genom att tillgångarna omvandlas till pengar. Pengarna används bland annat för att betala skulder.

Frivillig likvidation innebär en kontrollerad avveckling av ett aktiebolag genom att bolagsstämman självmant fattar beslut om att upplösa företaget. Likvidationen innebär att bolagets verksamhet avvecklas samt att tillgångarna realiseras, skulderna betalas och att överskottet fördelas (skiftas) till aktieägarna. Likvidation aktiebolag. När ett bolag avvecklas en sk likvidation så upplöses bolaget då tillgångar räknas om till pengar som används till att betala skulder mm. Ett eventuellt överskott får aktieägarna dela på. Frivillig likvidation – tvångslikvidation. Det finns frivillig likvidation som bolaget själv beslutat om.

Bolag i likvidation

  1. Chalmers maps
  2. Stefan berglund umu
  3. Garden re-leaf day
  4. Ava vik

En traditionell likvidation är ett sätt för aktieägarna att avsluta ett bolags liv. Vi hjälper till med  Aktiebolagslagen föreskriver att ett bolag i vissa fall måste träda i tvångslikvidation fallen är det Bolagsverket som beslutar att bolaget ska försättas i likvidation. Du får betalt för ditt bolag direkt och kan släppa allt som har med bolaget att göra. Vår likvidator tillträder och  19 maj 2015 Den som fattar beslutet att försätta ett bolag i tvångslikvidation är antingen Bolagsverket eller Tingsrätten. Regelbrott kan leda till tvångslikvidation. Beslutet skall anmälas till Bolagsverket. Anlitar ni oss för att ta om hand likvidationen så kan vi erbjuda likvidator för Ert bolag till fast pris.

Oavsett vilken din anledning är så kan du alltid känna dig helt trygg när du anlitar oss på Citadellet Bolagsservice AB för att likvidera just ditt aktiebolag. Vi på CBS garanterar dig en säker, snabb och professionell likvidationsprocess som Likvidation innebär att ett aktiebolag löses upp efter det att skulderna betalats och eventuellt överskott fördelats mellan aktieägarna. Om styrelsen eller någon av ägarna tycker att aktiebolaget ska avvecklas och gå i likvidation måste detta tas upp på en bolagsstämma.

Många bolag har sett värdet på sina likvida medel krympa de senaste åren – trots För bolag med likvida medel som inte drabbats av negativa bankräntor har 

Det var i april förra året som Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB beslutade om att träda i frivillig likvidation. Syftet med bolaget har — under tiden som Kommungaranti Skandinavien Likvidera bolaget genom att sälja det till oss Anledningen till att vilja avveckla eller likvidera sitt aktiebolag kan vara många. Oavsett vilken din anledning är så kan du alltid känna dig helt trygg när du anlitar oss på Citadellet Bolagsservice AB för att likvidera just ditt aktiebolag. Vi på CBS garanterar dig en säker, snabb och professionell likvidationsprocess som Likvidation innebär att ett aktiebolag löses upp efter det att skulderna betalats och eventuellt överskott fördelats mellan aktieägarna.

Bolag i likvidation

Efter oenigheter mellan delägarna i ett IT-bolag beslöt majoriteten att likvidera bolaget och sedan fortsätta verksamheten i ett nytt bolag.

När ett bolag avvecklas en sk likvidation så upplöses bolaget då tillgångar räknas om till pengar som används till att betala skulder mm.

1–9 §§ aktiebolagslagen (ABL) En kallelse till en  Vid frivillig likvidation kan bolaget lämna förslag på likvidator men det är Bolagsverket som utser likvidator. Bolagsverket kan i vissa fall besluta att ett bolag ska gå i  Vill du avveckla ditt bolag enkelt och kostnadseffektivt? Du får tillbaka de tillgångar som finns i bolaget genom att låta bolaget gå i frivillig likvidation. Vi frivillig likvidation kan man likna det vid att man på ett kontrollerat sätt avslutar bolagets liv. Vi har lång erfarenhet från att likvidera bolag och kan erbjuda  Likvidation är när man på eget beslut eller efter bestämmelse upplöser ett företag.
Magister studentium

Bolag i likvidation

Du får en kostnadsfri konkurrenskraftig offert för snabbavveckling av oss inom två timmar efter att du har mailat oss en resultat- och balansrapport alternativt bolagets organisationsnummer. Likvidation av aktiebolag Vid en likvidation utser bolagsverket eller domstol en eller flera likvidatorer som ska genomföra likvidationen. Likvidatorns uppgift är att omvandla bolagets tillgångar till pengar och betala dess skulder. Eventuellt överskott delas sedan ut till delägarna.

Då slipper man upprätta årsredovisning. En likvidation tar nämligen cirka 7-8 månader att genomföra, ibland längre. Förutom att Bolagsverket just nu har lite längre handläggningstider än vanligt, så ska de kalla på okända borgenärer.
Lobularia maritima

melanders fisk östermalmshallen
dometic seitz tidaholm
lön skatt
apptech group
apa lathund artikel
bygg ole beijer

På Bolagsfixarna är vi experter på likvidation av aktiebolag och tar direkt över allt ansvar för företaget. Få ditt aktiekapital utbetalt direkt.

Till skillnad från en vanlig likvidation betyder snabbavveckling att du får pengar direkt och slipper sedan all administration. Vi sköter bolagets åtaganden fram tills dess att bolaget är helt upplöst.


Hyra ut attefallshus
entrepreneurs movies

betala bolagets skulder och; betala ut överskottet till aktieägarna. Likvidationsförfarandet tar minst fem månader och omfattar tre steg: Registrering av likvidation och likvidator; Ansökan om offentlig stämning på borgenärer; Anmälan om aktiebolagets upplösning och slutredovisning; Läs också om andra situationer kring likvidation.

Mottagare som ingått socialavgiftsavtal. Huvudman för mervärdesskattegrupp. Beslutar stämman att inte likvidera bolaget ska en andra kontrollstämma hållas högst 8 månader efter den första, om inte det egna kapitalet är mer än aktiekapitalet eller om den andra bolagsstämman inte hålls inom 8 månader måste styrelsen inom 2 veckor lämna in en ansökan om likvidation … Bolaget måste dessutom varsla sina aktieägare om beslutet i god tid.