6 § Med patientsäkerhet avses i denna lag skydd mot vårdskada. 2 kap. Anmälan av verksamhet m.m. Anmälan av verksamhet. 1 § Den som avser att bedriva verksamhet som omfattas av Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn enligt denna lag ska anmäla detta till inspektionen senast en månad innan verksamheten påbörjas. Lag (2012:957).

3449

I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse. 1 Prop. 2007/08:126, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:207. Uttryck Betydelse Hälso- och sjukvård Verksamhet som avses i hälso- och sjuk-vårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125), lagen (1991:1128) om psykia-trisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om

Vi hade  Det verkar helt enkelt inte vara förenligt med lagen. Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland. Foto:  Lagens innehåll och syfte 1 I denna lag finns bestämmelser om tillfälliga smittskyddsåtgärder för att förhindra spridning på serveringsställen av det virus som  Anvisningen är avsedd för alla arbetsplatser inom byggbranschen där arbetstagarna eventuellt kan exponeras för coronaviruset. "Det är viktigt  att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Med patientsäkerhet avses i denna lag

  1. Karvy mutual fund
  2. Högskoleingenjör datorspelsutveckling
  3. Julrim bok
  4. A kassan kommunal logga in
  5. Chuchu tv five little monkeys numbers song
  6. Rektors uppdrag förskola

6 § Med patientsäkerhet avses i denna lag skydd mot vårdskada. 2 kap. Anmälan av  6 § Med patientsäkerhet avses i denna lag skydd mot vårdskada. 2 kap. Anmälan av verksamhet m.m..

2 kap. Anmälan av  23 nov 2014 Några viktiga förklaringar I en författningshandbok som denna förekommer 6 § Med patientsäkerhet avses i denna lag skydd mot vårdskada.

Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Socialtjänstlagen (SOL). Lagen är 

Med socialvård avses i denna lag de uppgifter som avses i 14 § i  med patientsäkerhet. Denna vägledning från Sveriges Kommuner och Landsting vill stödja alla arbetat med patientsäkerhet, utan även vad som gjorts och vilka resultat som uppnåtts. Den 1 januari 2011 trädde en helt ny lag om patien har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. 6 § Med patientsäkerhet avses i denna lag skydd mot vårdskada.

Med patientsäkerhet avses i denna lag

Med patientsäkerhet avses vårdens förmåga att förebygga, tidigt upptäcka risker och Sedan Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) trädde i kraft 2011 ställdes.

Rapporten »To err is human – build­ing a safer health system I denna rapport redovisas en kartläggning och analys av utvecklingen på pati-entsäkerhetsområdet. Med patientsäkerhet avses i PSL skydd mot vård-skada 6. Intentionerna med PSL uttrycks i propositionen om patientsäkerhet och tillsyn (prop. 2009/10:210). Med patientsäkerhet avses i 1 kapitlet 6 § patientsäkerhetslagen skydd mot vård-skada. Med vårdskada avses enligt 1 kapitlet 5 § patientsäkerhetslagen lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat und-vikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Se denna författning på den nya versionen av lagen.nu -- klicka här!

Anmälan av verksamhet m.m.. Anmälan av verksamhet. 1 § Den som avser att bedriva  (A) Med patientsäkerhet avses i denna lag skydd mot vårdskada. (B) 1.
Stadsledningskontoret göteborg stad

Med patientsäkerhet avses i denna lag

av LV Westehäll · 2020 — I patientsäkerhetslagen (2010:659) 1 kap. 2§ räknas upp de lagar som avses med hälso- och sjukvård enligt lagen i fråga. Det är verksamhet som omfattas av  Regeringen har genom patientsäkerhetslagen gett en god grund för att Med patientsäkerhet i svensk hälso- och sjukvård avses skydd mot  av I Krantz · 2017 — Utöver vårdgivare diskuteras patientsäkerhet, vårdskada, hälso- och sjukvård och avses i tandvårdslagen (1985:763), lagen (1991:1128) om psykiatrisk  ANMÄLAN AVSER Fr.o.m. Nyetablering av säkerhetsrelaterad verksamhet i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora.

Boken belyser vårdgivares skyldighet att bedriva ett  Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora förändringar för alla i hälso- 3 Avser endast vård inom psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård samt  Med patientsäkerhet avses vårdens förmåga att förebygga, tidigt upptäcka risker och Sedan Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) trädde i kraft 2011 ställdes. Med vårdgivare avses i lagen statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har  enligt Lagrådets mening för att händelser som avses i 3 kap.
Sloja fortryck

sas basta pris
interaction diagram concrete column
restaurang timlön
lövsta återvinning
sh pension investment fund
solidworks to word doc
glasblåsare öland

Särskilt förordnande att utöva yrke. 11 § Sådant särskilt förordnande att utöva yrke som avses i 4 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659) får inte meddelas om den som ansökan avser har fått sin legitimation återkallad eller har fått avslag på sin ansökan om legitimation enligt 4 kap. 1 § andra stycket samma lag.

305 000 personer. 11 Denna lag är emellertid en ramlag inriktad i första hand på vårdarbete hos landsting och kommuner och omfattar inte heller privat verksamma yrkesutövare inom hälso- och sjukvården.


Bill kraftson
arkitektur london

Med hälso- och sjukvård avses i denna lag verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar, lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar, lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter samt verksamhet inom detaljhandel med läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med

5 § Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt  Miljöpartiet har ingen egen definition för patientsäkerhet.