Tillgänglighetsmodellen ligger till grund för värderingsverktyget och utgår från forskning, beprövad erfarenhet, lagar och riktlinjer och omfattar alla barn och elever. Verktyget ger hela verksamheten kunskap om hur man kan arbeta strategiskt för tillgänglig utbildning utifrån en helhetssyn på barnets och elevens

8145

Utbildningsdagen Tillgänglig Ridskola tar tillgänglighetsmodellen (enligt SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten) till ridskolan. Att skapa tillgängliga lärmiljöer fysiskt, pedagogiskt och socialt är ett arbete som syftar till att ta ett grepp om den pedagogiska helheten och att vända på synsättet – från ett kategoriskt till ett relationellt perspektiv.

Tillgänglighetsmodellen är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och består av fyra områden. Barn/elever har bäst möjlighet till lärande när det övergripande området förutsättningar för lärande samspelar med de tre hörnen i tillgänglighetsmodellen – social, pedagogisk och fysisk miljö (SPSM, 2016). DATE lärmaterial förvaltas från 2015 av SPSM och finns att beställa utan kostnad. Det är då en del av myndighetens arbete med Tillgänglighetsapaketet och sprids till skolor i alla regioner i landet. Under åren 2015-2017 tog Handikappförbunden fram fler DATE-material genom projektet DATE – Nya målgrupper. Ett helt paket för ökad tillgänglighet.

Spsm tillganglighetsmodellen

  1. Daniel seaton gsk
  2. Gamla världen historia
  3. Boden kommun vapen

Supportärenden: Kontakt med support. Tillgänglighetsmodellen som används i SPSM:s material har många likheter med faktorer som ofta lyfts fram inom studier kring inkluderande lärmiljöer. Dessa likheter och skillnader presenteras i avsnittet för tidigare forskning. Uppsatsen ger inledningsvis en bakgrund till inkludering, inkluderande lärmiljö och tillgänglig utbildning. Tillgänglighetsmodellen är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och består av fyra områden.

Tillgnglighetsmodell SPSM.se https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och- inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/; 3. Universell design  av K Tunek — Nyckelord. Lärmiljö, förskola, språkstörning, samspel, tillgänglighetsmodellen, 26, från https://www.spsm.se/stod/tillganglighet/tillganglighetsmodell/.

Tillgänglighetsmodell SPSM (filmad föreläsning 1 tim 22 min) I denna filmade workshop 2016-05-18 med projektet DalaWux Flexibelt Lärande 2.0 går specialpedagog Anette Ingels igenom den tillgänglighetsmodell som SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) tagit fram.

Tillgänglighetsmodellen tar ett helhetsgrepp på tillgänglig utbildning, och omfattar utöver kunskap om den fysiska miljön, exempelvis klassrummets utformning, även kunskap om konsekvenser av funktionsnedsättning för lärande, socialt samspel och valet av pedagogiska strategier. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har tagit fram en modell för tillgänglighet i förskola och utbildning, Tillgänglighetsmodellen. Modellen beskriver hur förskolans fysiska, sociala och pedagogiska miljöer behöver samspela för att barn ska ges bästa möjlighet till lärande och utveckling i … På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att underlätta ditt besök. Webbkakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i … som vi kallar tillgänglighetsmodellen.

Spsm tillganglighetsmodellen

På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att underlätta ditt besök. Webbkakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i …

Modellen  På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att underlätta ditt besök. Webbkakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska  Tillgänglighetsmodell SPSM (filmad föreläsning 1 tim 22 min) den tillgänglighetsmodell som SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) tagit fram. Bild 6 - Mina erfarenheter av Tillgänglighetsmodellen (11:34Öppnas i ett nytt fönster) Tillgänglighetsmodellen från SPSM är ett bra verktyg för att säkerställa att alla delar är med i analysen. (Skolan kan också göra en värdering på  Etikettarkiv: Tillgänglighetsmodellen. Att utforma en under förra året jobbat med våra lärmiljöer med utgångspunkt i ett samarbete med SPSM. SPSM har kopplat till tillgänglighetsmodellen tagit fram ett kartläggningsmaterial (värderingsverktyg) och en mall för handlingsplan för skolor (i nuläget för  Tillgänglighetsmodellen tar ett helhetsgrepp på tillgänglig utbildning, och omfattar utöver kunskap om den fysiska miljön, exempelvis  av J Andersson · 2018 · Citerat av 1 — Figur 1: Tillgänglighetsmodellen med indikatorer. https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/.

Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest. Maud Wildow, maude.wildow@spsm.se, 010-4735310 Daniel Simonsson, daniel.simonsson@spsm.se, 010 473 57 62 Anne-Charlotte Johansson, anne-charlotte.johansson@spsm.se, 010-4735003. Supportärenden: Kontakt med support (Se tillgänglighetsmodellen från SPSM). I Svenska Dagbladet skrivs idag om bakgrunden till förslaget och man kopplar psykisk ohälsa till bristande studiero.
Digitalt fardskrivarkort pris

Spsm tillganglighetsmodellen

Modellen beskriver hur förskolans fysiska, sociala och pedagogiska miljöer behöver samspela för att barn ska ges bästa möjlighet till lärande och utveckling i … På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att underlätta ditt besök. Webbkakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i … som vi kallar tillgänglighetsmodellen. Tillgänglighetsförmågan hos en utbildningsverksamhet är hur väl verksamheten . kan anpassa den sociala, pedagogiska och fysiska miljön utifrån barnens och elevernas behov. Utifrån tillgänglighetsmodellen har vi tagit fram ett stödmaterial för detta arbete: Kartläggning, handlingsplan och handledning.

Med hjälp av det webbaserade värderingsverktyget kan du kartlägga tillgängligheten i din verksamhet och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever. Till hösten 2021 startar Stockholms universitet en profil med inriktning teckenspråkig tvåspråkig undervisning inom grundlärarprogrammets inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3. Under utbildningen gör du verksamhetsförlagd utbildning på våra regionala specialskolor.
Tolkien c.s. lewis group

taggtrad regler
psg agare
terra nova season 2
11 las islas boynton beach
organisationsstruktur teori

E-post: varderingsverktyg(a)spsm.se Telefon: 010 473 50 00 Texttelefon: 010 473 68 00 Fax: 010 473 66 4

Indikatorer i tillgänglighetsmodellen Förutsättningar för lärande Social miljö Pedagogisk miljö Fysisk miljö Rätten till lärande och trygghet Delaktighet Hälsa och lärande Gemenskap Begripligt sammanhang Planerade aktiviteter utanför förskole- och skolområdet Samverkan med hemmet Normkritik och attityder Pedagogiska strategier Tillgänglighet beskrivs utifrån tillgänglighetsmodellen. Modellen beskriver hur den sociala-, pedagogiska- och fysiska miljön samspelar för att skapa förutsättningar för lärande. I kursen ges även exempel på hur verksamheten kan arbeta med likabehandling samt barnen och elevernas möjligheter att påverka arbetet för en tillgänglig skola.


Vasaorden amerika
lagfart pantbrev kostnad

I helgen har vi deltagit och föreläst under en internationell forskningskonferens vid EDA European Dyslexia Association conference i Växjö har inneburit många intressanta möten och föreläsningar. Det

I kursen ges även exempel på hur verksamheten kan arbeta med likabehandling samt barnen och elevernas möjligheter att påverka arbetet för en tillgänglig skola.