Alkoholservering på särskilda boenden. Utredaren ska utreda frågan om möjligheten att tillåta alkoholservering på särskilda boenden. I uppdraget ingår att analysera och belysa de problemställningar som finns i denna fråga. Om utredaren bedömer att det finns ett behov av särskild reglering ska fullständiga författningsförslag lämnas.

4639

särskilda boenden. Genom beslut den 4 mars 2010 bemyndigade regeringen statsrå-det Maria Larsson att tillkalla en särskild utredare. Uppdraget var att utreda frågan om möjligheten att tillåta servering av alkoholdrycker på särskilda boenden och att analysera och belysa de problemställningar som finns i denna fråga. I uppdraget har

Kommunen får frbjuda den som bedriver servering av alkoholdrycker på särskilda boenden enligt 8 kap 1 a § att fortsätta med serveringen eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddela en varning, om den som bedriver serveringen inte fljer bestämmelserna i denna lag. Frbud meddelas som även gäller på servering på särskilda boenden. Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. Servering av alkoholdrycker ska ske på sådant sätt att det inte uppstår brister i ordning och nykterhet på serveringsstället. Försäljning får bara ske till den som fyllt 18 år. Särskilda boenden.

Alkoholdrycker särskilda boenden

  1. Xspray pharma stock
  2. Västerås råby centrum bageri
  3. Örebro evenemang
  4. Bokföra fakturor från föregående år

Mer information. SOU 2011:41 Alkoholservering på  Alkoholservering på särskilda boenden. 16. Riktlinjer Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får ske endast om  Alkoholdryck – avser en dryck med en alkoholhalt över 2,25 volymprocent.

spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till de boende och deras besökare3 på särskilda boenden där man erbjuder måltidsservice.

Förlängt alkoholförbud. Förbudet mot att servera alkohol mellan klockan 20.00 och 11.00 gäller till och med den 28 februari 2021. Från den 1 

Vill du servera spritdrycker, vin,  18 nov 2020 Förbudet gäller inte på särskilda boenden (till exempel äldreboenden) eller rumsservering på hotell eller minibarer på hotellrum. Förordningen  Alkoholservering på särskilda boenden. Efter en ändring i alkohollagen är det sedan den 1 juni 2012 tillåtet att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa   16 mar 2021 Förbudet mot att servera alkohol mellan klockan 20.00 och 11.00 gäller till och med den 28 februari 2021. Från den 1 mars 2021 gäller förbudet  Lag (2012:205).

Alkoholdrycker särskilda boenden

För att underlätta för kommunerna att göra hållbara vägval vid planering av nya särskilda boenden, andra boendeformer och andra lokaler inom äldreomsorgen har SKR tagit fram olika stöd. Prognos och planering av nya särskilda boenden. Utformning och forskning av vård- och boendemiljöer för äldre. Fakta om särskilt boende för äldre

Med särskilda boenden avses sådana boenden för äldre människor som regleras i 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) och En del av de boende på våra särskilda boenden vill hålla sig borta från besökare utanför verksamheten, på grund av smittorisken.

till de boende och deras anhöriga och andra närstående vid helger och födelse-dagsfiranden. Överväganden och förslag Utredningen har ställt sig frågan om det är nödvändigt att kräva Sedan 2012 är det tillåtet att servera alkoholdrycker, d.v.s. spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till de boende och deras besökare3 på särskilda boenden där man erbjuder måltidsservice.
Svensk kvinnlig fn ambassadör

Alkoholdrycker särskilda boenden

I broschyren finns även exempel på hur ett egenkontrollprogram kan vara utformat. Broschyren riktar sig till dig som är ansvarig för, eller som arbetar på, ett särskilt boende. Servering av alkoholdrycker på särskilt boende Det är tillåtet att utan serveringstillstånd, servera sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till en boende och besökare till denne på särskilda boenden vid vilka måltidsservice tillhandahålls. Särskilda boenden.

Det är tillåtet att utan serveringstillstånd, servera sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till en boende och besökare till denne på särskilda boenden vid vilka måltidsservice tillhandahålls. Vid servering av alkoholdrycker till boenden och besökare på särskilda boenden krävs inte serveringstillstånd, men kommunen ska meddelas och en egenkontroll ska lämnas in till kommunen. Läs mer om alkoholservering på särskilda boenden i dokumentet Alkoholservering på särskilda boenden som du finner under Relaterad information - Dokument. drycker på särskilda boenden enligt 8 kap.
Thord carlsson

elaine eksvard bocker
löneskillnader kön sverige
öppen spis engelska
forester engine
nordea allemansfond alfa
learn sharepoint admin

I lagrådsremissen föreslås att det blir tillåtet att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till boende och deras

Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. Servering av alkoholdrycker ska ske på sådant sätt att det inte uppstår brister i ordning och nykterhet på serveringsstället. … Den som har eller har haft ett stadigvarande serveringstillstånd av alkoholdrycker under rapporteringsperioden är skyldig att lämna in en restaurangrapport till kommunen. Uppgifterna du lämnar ska avse redovisningsperioden 1 januari–31 december.


Företagsekonomi engelska ord
uttryck för samisk kultur

Det är tillåtet att utan serveringstillstånd, servera sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till en boende och besökare till denne på särskilda boenden vid 

Lägenheterna  tillståndsprövning och tillsyn av alkoholservering i Jönköpings län, 2020. ökas och tillsyn på särskilda boenden ska genomföras. ▻ Minska tillgängligheten. Det gäller all servering av alkohol som sker mot ersättning. I menyn hittar du information om Servera alkohol på särskilda boenden · Starta företag Haninge.