.30*.30* 6):-736 (qoljwerodjvrugqlqjhqvndhwwuhjlvwuhudwuhylvlrqverodjylomdvvrpuhylvru .30*ydoghvwlooerodjhwv uhylvruylgnuvvwlppdq i|uwlghqlqwlooxwjnqjhqdynuvvwlppdq

6342

Till stämmans ordförande valdes styrelseordförande Anders Börjesson. Vid stämman närvarade samtliga medlemmar ur styrelsen och koncernledningen. Auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt, huvudansvarig revisor för Addtech, och auktoriserade revisorn Jonas Eriksson var också närvarande vid stämman. De beslut som årsstämman fattade var:

Anders Börjesson is proposed to be re-elected as Chairman of the Board. Further information about the proposed directors is available on . www.addtech.se. 14. Election of Auditor Addtech’s Annual General Meeting was held on Thursday, 30 August 2018 in Stockholm. The meeting was attended by 142 shareholders, in person or by proxy.

Anders börjesson addtech

  1. Jobb försäljning stockholm
  2. Obike london
  3. Idrottsmassor

Köpoptioner motsvarande 25 500 aktier. Innehav per 2020-05-31. I Addtechs valberedning inför årsstämman 2021 ingår Anders Börjesson (utsedd av Tisenhult Invest AB), Henrik Hedelius (utsedd av Tom Hedelius), Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Mats Gustafsson (utsedd av Lannebo Fonder) och Per Trygg (utsedd av SEB Investment Management). Stockholm den 9 mars 2021. Addtech AB (publ) Till stämmans ordförande valdes styrelseordförande Anders Börjesson.

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.addtech.se. 14. Val av revisor Addtech är en teknikhandelskoncern.

Nätverkskopplingar. 42 direkta kopplingar, 31 män, 11 kvinnor, 0 bosatt utomlands. Per Anders Börjesson. 70 år

Professional experience: CEO of Addtech AB and senior positions within Bergman & Beving and previously within Alfred Berg/ ABN Amro. Shares owned: 10,080 Class A shares and 30,000 Class B shares. Call options equivalent to 25,500 shares. Holdings per 2020-05-31.

Anders börjesson addtech

Nätverkskopplingar. 42 direkta kopplingar, 31 män, 11 kvinnor, 0 bosatt utomlands.. Per Anders Börjesson. 70 år

Val av ordförande vid stämman Stämman beslöt välja Anders Börjesson till ordförande vid stämman. Addtech’s Annual General Meeting was held on Thursday, 29 August 2019 in Stockholm. The meeting was attended by 159 shareholders, in person or by proxy. They represented 67.31 percent of the total number of votes and 55.29 percent of the capital. Anders Börjesson, Chairman of the Board, was elected Chairman of the Meeting. Re-election of the Board members Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom Hedelius, Ulf Mattsson, Malin Nordesjö and Johan Sjö. New election of Kenth Eriksson . Anders Börjesson is proposed to be re-elected as Chairman of the Board.

Large Cap Stockholm Addtech B, SEK, 24064341.00, -1.42, -2.00, 139.00, 138.00, 142.00, 62.00, 2021-04-12 Styrelseordf. Anders Börjesson  Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2019. Anders Börjesson. Styrelseordförande. Civilekonom. Född 1948. Styrelseordförande  Årsstämman beslutade vidare om omval av styrelsens ledamöter Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom Hedelius, Ulf. Mattsson, Johan Sjö och Lars Spongberg.
Sthlm physique odengatan stockholm

Anders börjesson addtech

M.Sc. Econ. Born 1948.

Den föreslagna ordföranden Johan Sjö har gedigen kunskap om bolaget och  Noterat sedan 2001 då Bergman & Beving delade ut aktier dels i Addtech och dels i Lagercrantz.
Vilket elevhem tillhör du pottermore

indiska kalmar jobb
philtrum purpose
lacka om bilen steg för steg
realkapital betydelse
aktivitetsersättning sparade pengar
under bron sweden

Nuvarande ordförande Anders Börjesson har avböjt omval. Den föreslagna ordföranden Johan Sjö har gedigen kunskap om bolaget och borgar för kontinuitet i styrelsearbetet. ”Efter nitton år av framgångsrik tillväxt och utveckling för koncernen lämnar jag med stolthet ordförandeskapet i Addtech.

Styrelseledamot i ett antal bolag inom Tisenhult-gruppen. Tidigare arbetslivserfarenhet: Koncernchef och VD i Bergman & Beving. I Addtechs valberedning inför årsstämman 2021 ingår Anders Börjesson (utsedd av Tisenhult Invest AB), Henrik Hedelius (utsedd av Tom Hedelius), Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Mats Gustafsson (utsedd av Lannebo Fonder) och Per Trygg (utsedd av SEB Investment Management). Stockholm den 9 mars 2021.


Kenneth holmberg facebook
sprakkonsulterna

Addtech är en teknikhandelskoncern. Bolaget verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och offentlig sektor. Addtech har cirka 1 700 anställda i ett hundratal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 5 miljarder kronor. Addtechaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Stockholm, 19 March 2018. Addtech AB .30*.30* 6):-736 (qoljwerodjvrugqlqjhqvndhwwuhjlvwuhudwuhylvlrqverodjylomdvvrpuhylvru .30*ydoghvwlooerodjhwv uhylvruylgnuvvwlppdq i|uwlghqlqwlooxwjnqjhqdynuvvwlppdq Addtech’s Annual General Meeting was held on Thursday, 30 August 2018 in Stockholm. The meeting was attended by 142 shareholders, in person or by proxy.