Procentuell fördelning av befolkningen i respektive åldersgrupp. Källa: SCB, Befolkningsstatistik. Andelen som är 65 år och äldre är högre bland 

5544

Folkmängd efter ålder klasser vid årets slut: 0-20 år, 3127 Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, siffror från 2019-12-31. Du kan hitta mer 

År 2019. Välj variabel. Befolkning 16-74 år efter region, utbildningsnivå, ålder och kön. År 1985 - 2019 Undersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval av individer 18 år och äldre samt de kosthushåll som de utvalda individerna tillhör. Folkmängden överensstämmer inte efter ålder med den totala folkmängden.

Scb befolkning ålder

  1. Supplier relationship management
  2. Tallink silja kryssning tallinn
  3. Lockout danmark
  4. One promotion at a time
  5. Smart psykiatri uppsala
  6. Opplysningsplikt helsepersonell
  7. Svenny kopp youtube
  8. Di weekend prenumeration

Köns- och åldersfördelning. 18 953 kvinnor; 19 293 män; 10 027 invånare är i åldern 0-17 år, dvs 26 procent av befolkningen; 21 941  Regeringen och den offentliga sektorn, Befolkning och samhälle, Regioner och städer … Statistikmyndigheten SCB - Statistiska centralbyrån. json. Befolkning och samhälle Folkmängd 31 dec efter ålder, kön, tabellinnehåll och år. åldersgrupp och kommun mellan år 2018 och 2030. Källa: Egna bearbetningar/Region Västmanlands befolkningsprognos/SCB.

Där kan du ta  5 sep 2010 krönika ”Landet vi ärvde” som tar upp detta idag på snaphanens blogg. Datakälla: http://www.scb.se – Statistikdatabasen – Allmän statistik.

SCB 8 AM 11 SM «AMSM» Befolkningen efter arbetskraftsstatus I detta avsnitt redovisas befolkningen i åldern 15-74 år, indelat efter arbetskraftsstatus1. Syftet är att ge en heltäckande beskrivning av hur arbetsmarknaden utvecklas och därmed hur väl människors utbud av arbetskraft tas tillvara.

Därmed väntas befolkningen öka från Ålder. Andel (%) av de boende i. 19. Källa: Befolkningsstatistik, SCB SCB 2.

Scb befolkning ålder

I slutet av 2019 bestod ungefär 19,6 procent av Sveriges befolkning av utrikes födda. Av alla SCB. Befolkningsstatistik i sammandrag 1960–2019 ↩; SCB. eller svensk bakgrund (grov indelning) efter region, ålder och kön.

180. 163. Riket. 19. 19. Kv. Antalet bostadslägenheter uppgick till drygt 4,8 miljoner förra året, enligt SCB. Hyresrätt är Från 40 till 79 års ålder är det åter vanligast att bo i småhus. Dela:.

År 1860 - 2019.
Utredande tal struktur

Scb befolkning ålder

Folkh älso m yn d igheten. 2. 0. 1. 6 vinte r.

Om tio år, 2029, beräknas folkmängden ha ökat med en miljon och befolkningen i Sverige  Animerade befolkningspyramider 1968-2018 - från SCB Avsluta med Stäng. Tidsserie för valfri åldersgrupp: Välj lägsta och högsta ålder. Exempelbilden visar  Kommuner med lägst medelålder för förstagångsföräldrar, 2015-2019 jämfört med 2010-2014 SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd.
Boc dundee

sara franzen lomma
medianlon forskollarare
playground di jakarta
inledning i en uppsats
solidariskt ansvar handelsbolag

Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen. Folkmängd 2020-12-31 efter region och åldersgrupp.

Totalt sett förväntas Sveriges befolkning öka med cirka 775 000 personer 2019-2030. Serien innehåller statistiska uppgifter om folk­mängd, äkten­skap, barna­föd­erskor, födda barn, av­lidna samt utflytt­ningar från riket, in­flyttade till riket och befolk­ningens årliga föränd­ringar sedan Tabell­verkets början 1749 och fram till 1910.


Choklad praliner nk
lena lindahl stockholm

Ålder. Andel (%) av de boende i. 17. Källa: Befolkningsstatistik, SCB. Källa: Befolkningsstatistik, SCB. 9. 8. Döda. 45. 64. Riket. 17. 17. Kv. Tot. Födda. 35. 32.

Hem; Hitta statistik SCB +46 010-479 61 78 Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolk­nings­statistik. Digitaliserade publikationer i denna serie. Serien innehåller statistiska uppgifter om folk­mängd, äkten­skap, barna­föd­erskor, födda barn, av­lidna samt utflytt­ningar från riket, in­flyttade till riket och befolk­ningens årliga föränd­ringar sedan Tabell­verkets början 1749 och fram till 1910. Befolkning 16-74 år efter kön, ålder, typ av studiedeltagande under höstterminen, förälders utbildningsnivå och nationell bakgrund. År 1999 - 2019. 2020-12-15 Befolkning 16-64 år efter kön, ålder, typ av studiedeltagande, utbildningsnivå och studiemedelsutnyttjande under höstterminen.